۱۳۹۰ تیر ۱۱, شنبه

آقای احمدی نژاد! دارند تو را همچون فضل ابن سهل به حمام سرخص میبرند پس به به شربت شهادت بیاندیش نه خط قرمز


روایت است فضل بن سهل در دربار مامون عباسی به مقام وزارت و ریاست سپاه رسید و به همین دلیل به او ذوالریاستین لقب داده‌اند. او  پس از آنکه با خوش رقصی هایی که در دربار مامون کرد مخالفین خود رااز سر راه برداشت و به فکر خلافت افتاد و مامون که به این خیانت وی  پی برد ه بود تصمصم گرفت اورا که دیگر  تاریخ مصرفش به پایان رسیده  را ازبین ببرد .لذا وقتی که میخواست رهسپار عراق شود به مرو حرکت کرد در سر راه خود وارد سرخس شد. یکی از روزها که فضل بن سهل به حمام رفته بود،  چهار نفر ناگهان به حمام ریختند و فضل را کشتند، و مأمون برای اینکه خود را بی تقصیر جلوه دهد، دستور داد آن چهار نفر را کشتند و خود نیز اظهار مصیبت کرد و از کشته شدن فضل ابراز تأسف نمود .
حالا که فضل بن سهل جمهوری اسلامی نیز تاریخ مصرفش  به پایان رسیده . به صراحت می گوییم که مطمئن باشد که سرنوشت فضل بن سهل را خواهد داشت و خود این را به خوبی میداند پس تهدید بیهوده و خط قرمز بیهوده تعیین نکند زیرا  او فرصت افشاگری نخواهد داشت  .