۱۳۹۰ مرداد ۱۲, چهارشنبه

در پی اطاعت از فرمان خمینی کبیر مبنی بر عدم دخالت سپاه در سیاست ،سردار قاسمی وزیر نفت گردید

با توجه به اینکه خمینی کبیر .این بنیانگذار جمهوری اسلامی که می خواست انقلابش را به تمام جهان صادر نماید و نظر به اینکه ایشان در جهت تحقق اهدافشان مرحمت فرموده و امر کردند که سپاه در سیاست دخالت نکند سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا وزیر نفت جمهوری اسلامی گردید و به عبارت  دیگر با توجه به اینکه تمام پیمانهای وزارت نفت را قرارگاه خاتم انجام میدهد و نیمه کاره رها میکند .سردار قاسمی بعنوان پیمانکار ،خود کارفرمای خودش هم شد . لذا از مجلسیان غیور هم شلغم گونه زیر بار این خفت بزرگ رفتند و با این مهر تایید نشان دادند که هنوز در خط امام به سر میبرند قدمی دیگر در جهت صدور انقلاب برداشته شد باشد که در این زمینه چشم اسراییل و آمریکا کور شود و نتواند ببیند که ای خمینی راهت ادامه دارد