۱۳۹۱ مرداد ۲۲, یکشنبه

با کشته شده بیش از 400 نفر از هموطنان در زلزله .تلوزیون در حال پخش خنده بازار است .

باورم نمی شد در حالی که به چگونگی کمک رساندن به هموطنانمان در زلزله فکر میکردم و به دنبال راهی برای کمک رسانی فکر میکردم تلوزیون را روشن کردم تا شاید راهی بهتر برای کمک رسانی پیدا کنم . ناگهان با پخش خنده بازار از کانال سه مواجه شدم .و این در حالی بود که امروز روز  23 ماه  رمضان هم بود و طبیعتا هم نباید برنامه طنزی پخش میشد . و این در حالی است که اگر یکی از دایناسورهای مفتخور قم زمین را از شر وجود خود کم میکرند و یا اگر یک نفر در فلسطین  در حال انفجار اتوبوسی  از  کودکان بی گناه توسط پلیس اسراییل کشته میشد سه شب و سه روز تلوزیون مراسم عزاداری پخش میکرد .  حال به این نتیجه رسیده ام که این حکومت با مردم  سرزمین من شمشیر را از رو بسته است .   آیا لیاقت مردم آذر بایجان بخسی از ایران من این است ؟  آری این حکومت میخواهد نمک به زخم مردم آذربایجان بریزد ولی ما همگی فریاد خواهیم زد هموطن آذری من تسلیت مرا پذیرا باش