۱۳۹۱ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

تیتر خبر صالحی مبنی بر رفع تحریمها تفاوت زیادی با متن خبر دارد .لطفا مواظب جیبتان باشد !دیروز سر تیتر تمام خبرها مبنی بر برداشتن تدریجی تحریمها بود که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه  نوید آن را داده بود . اما نکته مهم این خبر این بود که مردم ساده لوح ما که اصولا در روزنامه خواندن و خبر خواندن فقط تیتر خبر را میخوانندوبر اساس تیتر خبرها تصمیم های بزرگ میگیرند بلا فاصله اقدام به فروش آن بخش از پس انداز خود که جهت جلوگیری از کاهش ارزش دارایی  به دلار و طلا تبدیل شده بود کردند  .ناگهان در بازار دلار و طلا افت شدید قیمت پیدا کرد و شارلاتانهای دولتی که خزانه بانک مرکزی را خالی از ارز میدیدند بلافاصله اقدام به خرید ارزهای خارجی نزد مردم با قیمت پایین کردند و دوباره قیمت دلار بالا رفت تا باز هم جیب جماعت ساده لوح را زده باشند و مرم بیچاره را بیچاره تر کرده باشند .حال آنکه اگر چه تیتر خبر حکایت از برداشتن تحرمها توسط غرب را به ذهن جاری میکرد ولی متن خبر چیزی جز همان حرفهای قدیمی مبنی بر شناختن راههای دور زدن تحریم و برداشتن اثر تحریم در اثر راهکارهای به سبک احمدی نژاد بود نه برداشتن تحریم توسظ قدرتهای بزرگ جهان . حال این سوال در اذهان باقی میماند که این جماعت تیترخوان چگونه بازیچه دست دولتی ها خواهند شد ؟

۱۳۹۱ اسفند ۱۴, دوشنبه

فراموش نکنیم که احمدی نژاد ما را به مرگ ( دلار 3800 تومان )گرفت تا امروز به تب (دلار 3500 تومان ) هورا بکشیم.به یاد داریم که در دولت محمد خاتمی زمانی که صحبت از  گران کردن بنزین از بیست تومان به هشتاد تومان بود  عده ای نماینده های مجلس از یک طرف و برادران ارزشی از طرف دیگر فریاد وا اسلاما سردادند که ای وای برما  مردم ستمدیده این سرزمین چگونه این تورم  فشار  اقتصادری را تحمل کنند و نظام  اسلامی ما در خطر قرار خواهد گرفت . همه  میدانستند که این دفاع از مردم  برادران ارزشی و نماینده گان  دلال مجلس  حکایت  حب علی نبود بلکه از بغض  معاویه  چنین فریادی را سردادند . القصه سالهای  نه چندان دور، بعد از خاتمی زمانی که احمدی نژاد بر سر کار آمد   و  همان  افزایش قیمت را  با ضریب هفت  برابر  آن انجام داد و تولید و اقتصاد را شخم زد نه تنها از برادران ارزشی و نماینده های دلال مجلس صدایی بر نخواست  بلکه  او را تشویق هم نمودند چون خود را از آسیبهای آن بری میدیند و خوب میدانستند که این بی نوایان هستند که از این تورم به نوا خواهند رسید نه آنها . خلاصه اینکه  همین ریس جمهور محبوب  نرخ دلار را از هشتصد  تومان به سه هزارو هشتصد تومان رسانید و باز هم صدایی نه از رهبر  شنید ه شد و نه از آشوب گران زمان خاتمی . خلاصه خاتمی را با بد و بیراه بدرقه کردیم  در حالی که امروزه با کاهش قیمت دلار از سه هزارو هشتصد تومان تومان به  سه هزارو پانصد تومان   خوشحالیم . در حالی که فراموش کرده ایم قیمت واقعی دلارهشتصد  تومان است نه سه هزار و پانصد  تومان . النهایه   فراموش نکنیم که احمدی نژاد ما را به مرگ ( دلار سه هزارو هشتصد تومان تومان )گرفت تا امروزه به تب (دلار سه هزارو پانصد تومان )راضی باشیم . و امروز برای کاهش قیمتها هورا بکشیم