۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۰, سه‌شنبه

در داخل ایران بودن و رخ به رخ حکومت ایستادن به مراتب اثر گذار تر از نشستن در کشورهای غربی و صحبت از براندازی است


من شخصا فقط به سرنگونی جمهوری اسلامی فکر میکنم و معتقد هستم جمهوری اسلام یک حکومت جنایتکار است و باید ننگ بودنش از ایران ما پاک شود ولی از طرفی معتقد هستم  که جنبش سبز، چون در ایران به وجود آمده و پنجه در پنجه حکومت دارد اگر چه صحبت از اصلاحات میکند ولی این خود نوعی حرکت بازی شطرنج است و چه بسا  اصلاحات اساسی را هم میتوان به سرنگونی ختم کرد و این جنبش فعلا قادر به عنوان کردن هدفی به نام براندازی  نیست زیرا اگر در حال حاضر هدفش را سرنگونی اعلام کند بلافاصله توسط حکومت قلع و قمح خواهد شد .و اتفاقا باید این گونه عمل کند . به نظر من در داخل ایران بودن  و رخ  به رخ  حکومت ایستادن با هر نامی به مراتب اثر گذار تر از نشستن در کشورهای غربی و صحبت از براندازی است و این را به  راحتی میتوان ازهزینه های  پرداخت شده از دو گروه تشخیص داد . و این  موضوع را باید با گوشت و پوست و استخوان احساس کرد . باید باشی و احساس کنی که در داخل کشور بودن اگر برانداز هم باشی باید نقاب اصلاح طلبی به چهره بزنی تا منجی جانت باشی .این را شخصا تجربه کرده ام کدام براندازی را سراغ دارید که در داخل کشور باشد و به صورت شناخته شده دم از براندازی  بزند .
سخنم از این مقدمه به دوستانی است که جبهه مبارزه را تقسیم میکنند و ناخواسته و شاید متعصبانه به انشقاق میپردازند این است که تقسیم بندی هایی چون سبزالهی و اصلاح طلبی و خارج نشین و داخل نشین و سلطنت طلب و ..... چیزی جز برآورده کردن آرزوی جمهوری اسلامی نیست . اتهام زدن به کسانی که قبلا در حکومت بوده اند و اکنون جدا شده اند و عدم پذیرش آنان در جمع مخالفان از یک طرف چراغ قرمزی است به آنان که در حکومت هستند و قصد جدایی دارند و از طرف دیگر ضربه ای مهلک به اپوزسیون است . پس بیایید با هم از افراط و تقسیم بندی در صف مبارزه پرهیز کنیم و امروز فقط اتحاد را سرلوحه مبارزه قرار دهیم که قطعا  روز انتخاب نوع حکومت امروز نیست

۱۳۹۲ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

آیا وقوع هفته ای یک زلزله در ایران مشکوک نمی باشد . مبادا در زیر کویر لوت آزمایش هسته انجام میشود که به صورت زمین لرزه ثبت میگردد .

وقتی تاریخ زلزله های ایران را مرور میکنیم می بینیم زلزله در گذشته به فواصل طولانی و حداقل هر 10 سال یکبار در ایران 

اتفاق می افتاد ولی در حال حاضر هر هفته یکبار یک زلزله در کشور ما اتفاق می افتد و البته در این زمینه کارشناسان زمین 

شناسی باید نظر دهند ولی آنچه که من با مقایسه  وقوع زلزله های گذشته و حال میبینم به شدت این زلزله های را مشکوک و 

آنرا ناشی از شیطنت جمهوری اسلامی در زیر کویر لوت میدانم . و به یاد می آورم یکی از روزهای که مقارن با زلزله بم بود 

یکی از مشتریان برای خرید فرش به مغازه ما آمده بود . نامبرده  معتقد بود دریکی از سازمان های مربوط به آزمایشات هسته 

ای  کار میکند و قاطعانه میگفت که ایران در زیر کویر لوت به ارتفاع چندین متر بتون کارکرده است و  آزمایشات هسته ای را 

در زیر کویر لوت انجام میدهد که لرزش حاصل از آن باعث حرکت صفحات زمین و وقوع زلزله خواهد بود و ما حصل آن در 

تمام مراکز زلزله نگاری دنیا به صورت زلزله ثبت میگردد . فراموش نمیکنم که در آن زمان هرگز چنین مسئله ای را از نامبرده 

نپذیرفتم ولی با وقوع هفته ای یک زلزله در زمان حال و نمایان تر  شدن ذات جمهوری اسلامی  در این اواخر عجیب به مسئله 

فوق مشکوک هستم .