۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

عاشورای 4 سال پیش را اینگونه تحریف میکنید . آِیا باید به حقیقت عاشورای 1400 سال پیش ایمان داشته باشیم ؟


وقتی ضرغامی آن شوی تلوزیونی خود را با دریدگی تمام پخش میکرد و آنگاه که  مشاهده کردم که تلوزیون مذهبی ایران عاشورای 88 را که  میلیونها نفر شاهد آن بودند را با گذشت فقط چهار سال اینگونه وارونه جلوه میدهند و مظلوم را به جای ظالم معرفی میکند در ذهنم جرقه ای زد که آیا با گذشت 1400 سال میتوان به نقل قولهای عاشورای سال 61 هجری اعتماد کرد . تا پیش از آین اینگونه می اندیشیدم که شاید در نقل قولهای کمی زیاده روی شده باشد ولی یزید ظالم بوده است و حسین مظلوم. ولی با پخش شوی نمایشی ضرغامی به این هم شک کرده ام . آیا در زمانی که اینهه پیشرفت در ثبت وقایع وجود دارد جای ظالم و مظلوم را عوض میکنند مذهبیون این قابلیت را ندارند که اتفاقی در  1400 سال پیش را این چنین جلوه دهند . و اینجاست که که میگوییم من آمار زمین مشکوکم .  

۱۳۹۲ آبان ۱۶, پنجشنبه

ظریف در جلسه خصوصی با خامنه ای : آمریکایی ها تماسهای بیت رهبری بعد از انتخابات 88 با سران سپاه و اطلاعات را نیز شنود کرده اند .

یک منبع آگاه که از اعضای نزدیک به بیت خامنه ای است در یک جمع دوستانه در روستای زادگاهش عنوان کرد که آیت اله خامنه ای با مذاکره در این سطح با آمریکا کاملا مخالف بوده است و البته جلسات سازمان ملل آقای ظریف با هماهنگی ایشان انجام شده ولی با ادامه مذاکرات در این سطح صد درصد مخالف یوده است ولی در یک جلسه خصوصی ازجانب محمد جواد ظریف به ایشان اطلاع داده میشود که آمریکایی ها همانطور که ادوارد اسنودن عنوان کرده است حتی به مکالمات و تماسهایی که در خرداد 88 در مورد انتخاب موسوی و میزان رای ,واقعی  ایشان و تغلب انجام شده و دستورات صادره از جانب بیت رهبری و مسائل بعد از آن را شنود کرده و در اختیار دارند و حتی آنان فایلهایی در اختیار دارند که  انتشار آنها باعث بی اعتباری بیت رهبری و تنش شدید در جامعه از طریق طرفداران  موسوی میباشد .  لذا آیت الله خامنه ای بعد از چند هفته سکوت بلا فاصله دستور جمع آوری بلبوردها ی ضد مذاکره با آمریکا و همچنین یک  سخنرانی در حمایت از مذاکرات ظریف انجام داد که در آن عنوان کرد که نباید مذاکره کننده گان را مورد شماتت قرارد داد .ضمنا ایشان عنوان کرد که تاییک ماه آینده موسوی و کروبی نیز آزاد خواهند شد  قضاوت در مورد صحت و سقم ماجرا با خوانندگان است و به نظر نویسنده نشانه ها ی  داده شده صحیح میباشد .